WhereY

WhereY - funkcja

Zwraca współrzędną Y kursora.

Deklaracja:

WhereY: integer

Zwraca współrzędną Y położenia kursora wewnątrz bieżącego okienka tekstowego.