NormVideo

NormVideo - procedura

Ustawia normalną jaskrawość znaków.

Deklaracja:

NormVideo