DosVersion

DosVersion - funkcja

Zwraca numer wersji systemu operacyjnego DOS (zainstalowanego na komputerze, na którym został uruchomiony program).

Deklaracja:

DosVersion: word

Młodszy numer zwraca część całkowitą numeru, a starszy bajt zwraca część ułamkową. Np. dla systemu DOS 3.30 młodszy bajt będzie zawierał liczbę 3, a starszy - 30.