DiskSize

DiskSize - funkcja

Podaje całkowitą pojemność (w bajtach) określonego dysku.

Deklaracja:

DiskSize(dysk: byte): longint

Dysk - numer badanego dysku (0 - bieżący, 1 - A, 2 - B, itd.).

Gdy podamy błędny numer dysku funkcja zwróci wartość -1.