WhereX

WhereX - funkcja

Zwraca współrzędną X kursora.

Deklaracja:

WhereX: integer

Zwraca współrzędną X położenia kursora wewnątrz bieżącego okienka tekstowego.