chr

Chr - funkcja

Zwraca znak odpowiadający podanemu kodowi.

Deklaracja:

Chr(kod: byte): char

Kod - kod (ASCII) znaku, który chcemy uzyskać.